دسته‌ها
Uncategorized

فروش دستگاه فشار خون | 09999890314

فروش دستگاه فشار خون

فروش دستگاه فشار خون
فروش دستگاه فشار خون

 

فروش دستگاه فشار خون دیجیتالی،

فروش دستگاه فشار خون

فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می شود،فشار خون می نامند.

فشار خون به وسیله دستگاه مخصوصی به نام فشار سنج قابل اندازه گیری است.

انواع دستگاه های فشار سنج:

فشار سنج پزشکی وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری فشار سیستولی و فشار دیاستولی خون استفاده می شود.

فشارسنج جیوه ای:

یکی از انواع دستگاه های فشار سنج ،فشار سنج جیوه ای است.

این دستگاه دارای یک ستون جیوه مانند دستگاه دماسنج می باشند که فشار را نشان می دهندو

احتمال درست کار نکردن این دستگاه بسیار کم می باشد و اغلب به درستی فشار را اندازه می گیرد.

استفاده از این نوع فشار سنج زیاد رایج نیست زیرا جیوه ماده ای سمی است و می تواند محیط را آلوده کند.

فشار سنج های عقربه ای:

بغضی از فشار سنج ها از نوع عقربه ای هستند.

فروش تجهیزات پزشکی | 09999890314

این نوع فشارسنج ها فنردار هستند که با استفاده از فشار هوا عقربه ای را روی صفحه ی مدرجی حرکت می دهند
که هر درجه آن یک میلی متر جیوه است.

فشار سنج های عقربه ای ارزان هستند و حمل آن ها بسیار آسان است.

فشار سنج های دیجیتال:

این نوع فشار سنج ها به دو نوع بازوئی و مچی تقسیم بندی می شوند.

فشار سنج های بازوئی نسبت به فشارسنج های مچی دارای دقت بیشتری هستند.

چون فشار سنج های دیجیتال به صورت خودکار فشار را اندازه می گیرند
ممکن است فشار خون را اشتباه محاسبه کنند.

بنابراین استفاده از فشار سنج های عقربه ای رایج تر است.

بازوبند فشار سنج:

از بازو بند فشار سنج همچنین می توان برای جلوگیری از خون ریزی سرخرگی دست یا پا به جای شریان بند استفاده کرد.