فروش دستگاه اکسیژن در بندر انزلی | 09999890314

فروش دستگاه اکسیژن در بندر انزلی

فروش دستگاه اکسیژن در بندر انزلی
فروش دستگاه اکسیژن در بندر انزلی

فروش دستگاه اکسیژن در بندر انزلی

ایمنی اتاق های ابربراریک:

اتاق های هایبر براریک دستگاه های پزشکی کلاس 3 هستند که باید توسط سلامت

کانادا مجاز باشند

قبل از ورود و فروش در کانادا.

دستگاه های پزشکی طبق مقررات ، تجهیزات پزشکی وارد شده و فروخته شده در کانادا بی خطر است ،

موثر و با کیفیت ساخت. این کار با ترکیبی از پیش فروش انجام می شود قبل از صدور

مجوز ، و نظارت بر بازار از وقایع جانبی را بررسی کنید.

فروش دستگاه اکسیژن

بهداشت کانادا شواهد علمی مربوط به اتاق های هایپربرایک را بررسی کرده است.

شواهد نشان می دهد که اتاق ها در این زمان 13 در 14 از معالجه مؤثر هستند

شرایط شناخته شده توسط انجمن پزشکی پزشکی زیر آب و هایبر باریک – سایپرز ،

باشگاه دانش از این رو، بهداشت و درمان کانادا مجوزهای دستگاه پزشکی را برای

اتاق های هایپربار برای معالجه صادر کرده است

فقط این 13 شرط هیچ مجوز دستگاهی برای استفاده صادر نشده است

اکسیژن درمانی در ارتفاعات زیاد

تأثیرات ارتفاع در دسترس بودن اکسیژن:

با افزایش ارتفاع ، فشار بارومتریک کاهش می یابد. فشار فشارسنجی است

فشاری که توسط گازها در یک نقطه معین از جو اعمال می شود ، و مجموع فشارهای

جزئی گازهای جزء است.

ترکیب جو با ارتفاع تغییر نمی کند ، با این حال ، فشار فشارسنجی انجام می دهد.

با افزایش ارتفاع ، در حال کاهش است فشار جزئی توسط هر یک از اجزای گاز اعمال می شود.

بنابراین ، با افزایش ارتفاع ، فشار جزئی اکسیژن در آلوئولها کاهش می یابد.

جزئی جزئی کاهش یافته است فشار اکسیژن منجر به هیپوکسی نسبی می شود.

سند زیر برای کسانی که قصد دارند از طریق تجارت سفر کنند ، مفید است

شرکت هواپیمایی:

حمل و نقل کانادا – “مسافران با اکسیژن پزشکی”

همچنین مشورت با وب سایت هواپیمایی خاص که بیمار می تواند مفید باشد

قصد دارد برای کمک به برنامه ریزی / ترتیب سفرهای هوایی هنگام سفر ، سفر کند

اکسیژن مورد نیاز است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *